Een sprookje voor volwassenen over de genezing van de wereld

Met deze novelle van Marijke Smith betreedt de lezer een werkelijkheid die enerzijds geworteld is in onze alledaagse realiteit, anderzijds in een
realiteit die daarachter ligt. Dat beide realiteiten in elkaar overvloeien en elkaar wederzijds beïnvloeden wordt gaandeweg
duidelijk. Een spannend verhaal dat oproept tot het besef dat wij als mensen verantwoording dragen voor de Aarde en al
haar zichtbare en onzichtbare schepselen.