In de onderwijsmodule Flow on Stage leer je hoe je vanuit moeiteloosheid kunt musiceren. Je krijgt – met het instrument in de hand – een groot aantal tools aangereikt die je helpen het beste uit jezelf te halen. Je leert hoe je met zenuwen en stress kunt omgaan. Hierbij is lichaamsbewustzijn je anker. Zodra je je onveilig voelt ontstaat er spanning in je lichaam. Aan de hand van meditatieve technieken leer je hoe je die spanning kunt reguleren tijdens het spelen. Het gevolg hiervan is meer zelfvertrouwen en inspiratie tijdens het spelen. Daarnaast leer je hoe je vanuit innerlijke kracht en openheid contact kunt maken met je publiek. Wekelijks oefen je het omgaan met podiumdruk door in de les voor je medecursisten voor te spelen.

Presence is de term die Peter Senge heeft gegeven aan de momenten waarop we een geheel zijn met het moment. Dit is precies wat er gebeurt als je als musicus verbonden bent met de klank. Het gaat echt ‘klinken’ op het moment dat je naar de klank van jouw instrument luistert in samenhang met de omringende stilte of de klank van de andere musici. Buiten de muziek gelden dezelfde principes net zo zeer: als we ons willen uiten is het wijs tegelijkertijd voeling te houden met het effect van onze woorden op de mensen met wie we communiceren. Flow ontstaat als we de juiste balans weten te bewaren tussen actie en empathisch vermogen. Op dat moment maken we contact met onze intuïtieve creatieve bron, die ons de weg toont. Flow ervaar je als een speelse en natuurlijke moeiteloosheid.