Coaching/workshops

Synergy empowerment is een techniek waarbij tijdens het communiceren het potentieel van de gesprekspartners bewust gebundeld wordt. De kunst is om bewust te leren werken met de kwaliteitservaring van het moment. Dit wordt frequentiebewustzijn genoemd. Synergie is de ‘match’ die ontstaat op het moment dat mensen een gemeenschappelijk doel zien, zich onderling verbonden voelen en hun focus bewust ‘in het midden’ leggen voorbij persoonlijke concepten en meningen. Bij een match worden de krachten van nature gebundeld en ontstaat er een gezamenlijk creatief en ordenend ‘veld’, waarbij de effectieve output sterk toeneemt en win-win oplossingen vanzelf tevoorschijn komen.